Η MGMEDIAEXPO LTD δραστηριοποιείται στην διοργάνωση διεθνών εκθέσεων & συνεδρίων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Στην Ελλάδα σε συνεργασία με την εταιρία EXPO LINE έχει πραγματοποιήσει τις εκθέσεις:

SECUREXPO, DRONE EXPO, INDELEX, SMART HOME EXPO, DIGITAL CONSTRUCTION, PROKAT HOME Expo.

 

Στόχος και στρατηγική της MGMEDIAEXPO LTD είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.

Η τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό & στην υλοποίηση εκθεσιακών εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων προβολής (Internet, Social Media), συμβάλλουν σημαντικά στην επισκεψιμότητα αλλά και την διεύρυνση της αποτελεσματικότητας αφού οι εκθέσεις μας παραμένουν «ζωντανές» μέσα από την Εικονική Περιήγηση (Virtual Tour) μετά το πέρας τους.

 

www.mgmediaexpo.eu

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Τel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: contact@securexpo.eu